rainbow

Punkt Przedszkolny posiada pełną nazwę w brzmieniu Niepubliczny Punkt Przedszkolny Integracyjny „ Słoneczna Kraina”

 Nasza placówka ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Słonecznej 11a w Nowej Wsi. Filia placówki znajduje się w Komorowie przy ul. Ireny 71

 Podstawę prawną działalności placówki stanowią:

  1. a)  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
  2. b) Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Michałowice,
  3. c)  Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

Nasza pierwsza placówka przy ul. Słonecznej 11a w Nowej Wsi powstała 1.09.2009r.

We wrześniu 2013r. utworzyliśmy filię placówki przy ul. Ireny 71 w Komorowie.

 

Zajęcia przedszkolne prowadzone są zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego Entliczek-Pentliczek. Nasze przedszkolaki codziennie uczestniczą w zajęciach kalendarzowych, gdzie zapoznają się z charakterystycznymi dla danej pory roku zjawiskami.

 

Dzieci uczestniczą w zabawach rozwijających zagadnienia omawiane w przedszkolu, między innymi w zabawach plastycznych, ruchowych i ćwiczeniach grafomotorycznych. W trakcie zajęć wykorzystywane są m.in. Metoda Ruchu Rozwijającego bazująca na pracy Weroniki Sherborne.

 

Naszą przedszkolną kadrę tworzą  psycholodzy dziecięcy, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci SI, którzy ściśle ze sobą współpracują zapewniając naszym przedszkolakom wszechstronną opiekę. Wsparciem w kompleksowej terapii służą liczni specjaliści z Niepublicznych Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych

 

Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie i wykwalifikowana kadra

Posiadamy własną, zdrową kuchnię.

Posiadamy duży plac zabaw – 800m2

Od kwietnia do naszej zagrody, zlokalizowanej przy placu zabaw dołączą kucyki. Kucyki oraz inne zwierzątka można karmić ( pod nadzorem osoby dorosłej ) oraz korzystać z przejażdżek.

 

Zaopiekujemy się Twoim dzieckiem