rainbow

Nasze przedszkole jest placówką integracyjną. Tutaj dzieci zdrowe i dzieci niepełnosprawne są ze sobą podczas zabawy i nauki, współpracują ze sobą i pomagają sobie.

Dzieci niepełnosprawne uczestniczą we wszystkich zajęciach dydaktycznych i zabawach organizowanych przez nauczycieli.

 

Oferujemy:

 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, specjalizującą się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu,
 • sprzyjające terapii, kameralne grupy,
 • zajęcia indywidualne i grupowe,
 • indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne (IPET) opracowywane przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów, mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy,
 • ewaluację postępów,
 • szkolenia dla rodziców,
 • możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu, dostęp do placu zabaw,
 • ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę,
 • odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka,
 • wycieczki edukacyjne,
 • imprezy okolicznościowe,

O metodzie Integracji Sensorycznej (SI)

Integracja sensoryczna to proces, w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego mózgu wrażeń sensorycznych tak, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu. Według założen twórców teorii integracji, do właściwego funkcjonowania wszystkich zmysłów wymagana jest odpowiednia reakcja na bodziec. Jeżeli występują zaburzenia w odbiorze i integrowaniu bodźców zmysłowych, to będą pojawiać się dysfunkcje w rozwoju poznawczym, motorycznym oraz zachowaniu dziecka. Dlatego celem terapii SI jest poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej, tj. tego, co jest odbierane przez różne zmysły naszego organizmu.

 

Terapia metodą Integracji Sensorycznej w przedszkolu

Dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia w zakresie odbioru wrażeń zmysłowych, poddawane są uczestniczą w zajęciach ruchowych z wykorzystaniem metod Integracji Sensorycznej 2x3 razy w tygodniu. Terapeutką jest pani Agnieszka Okurowska

Zaopiekujemy się Twoim dzieckiem