rainbow

Zajęcia logopedyczne prowadzone są przez panią Aleksandrę Szkopińską

 


      Logopeda prowadzi terapię indywidualną dzieci, którą dostosowuje do ich potrzeb. W zajęciach tych uczestniczą dzieci, u których zdiagnozowano problemy z wymową, brakiem mowy lub ryzyko dysleksji. W zależności od potrzeb, logopeda koryguje wady wymowy, programuje język, wywołuje dźwięki mowy, stosuje ćwiczenia warg, języka, żuchwy, podniebienia, ćwiczenia oddechowe, słuchowe, masaże logopedyczne, uczy komunikacji pozawerbalnej.

Zaopiekujemy się Twoim dzieckiem