rainbow

Rehabilitację ruchową i zajęcia korekcyjne prowadzi pani Ewa Tobrucka

     

Głównym jej celem jest rozwijanie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia dziecka. W trakcie współpracy z wychowankiem, wykorzystuje się różne metody terapeutyczne, diagnozując i dopasowując możliwe terapie do indywidualnych  potrzeb dziecka. Wiodące cele to :

 •  zwiększenie ogólnej wydolności organizmu,
 • doskonalenie cech motorycznych (szybkość, skoczność, zwinność),
 • rozwijanie sprawności psychofizycznej,
 • korekcja oraz kompensacja odchyleń rozwojowych,
 • kształtowanie koncentracji przez gry i zabawy,
 • utrwalanie nabytych umiejętności,
 • przeciwdziałanie akinezji (bezruchowi),
 • sterowanie procesami kompensacji i adaptacji organizmu do wysiłku fizycznego,
 •  zapobieganie pogłębiania się przykurczy,
 • korygowanie wad postawy,
 • poprawa jakości chodu,
 • poprawa zakresu samoobsługi.

 

      Zajęcia rehabilitacyjne mają charakter zabawy, prowadzone są w specjalnie przygotowanej sali z bogatym wyposażeniem, trwają 30 minut.

Zaopiekujemy się Twoim dzieckiem